RUT och ROT avdraget


 

Nu finns det även RUT avdrag på flyttjänster på 50%.

Det som avdraget gäller är själva flytten, packning och till viss del även magasinering om det sker i samband med flytten. Transportkostande täcker inte RUt avdraget men det är en liten del av flytten beroende på hur långt man ska flytta.

RUTavdrag